torsdag 24. januar 2013

Uglevotter.

Uglevotter på norsk. Korrigert for feil og mangler!








Nå er oppskriften oppdatert og korrigert.
Takk til alle som har påpekt feil og mangler.
Spesielt til Kjerstins hobby som også fant feil i den engelske originaloppskriften!
Kjerstin har også latt meg bruke hennes oppsett, som gjør at du får hver enenste omgang beskrevet, som i originalutgaven. ( Jeg valgte å hoppe over linjer, som var gjentagelser av seg selv).

Takk igjen Kjerstin!!



Give a hoot. Uglevotter oversatt.
Opprinnelig oppskrift av www.KelbourneWoolens.com.
( Har fått god hjelp med rettelser av Kjerstin! http://kjerstinshobby.blogspot.no/)


Forklaring:
Flette over 4 m B/F= Sett 2 m på hjelpepinne BAK/FORAN arb. Strikk 2 m r. strikk de 2 fra hjelpepinnen r.
Fletter over 4m B/F vr. Som over, men m fra hjelpepinnen strikkes vr. Gjelder første 4 masker. De neste strikkes 2 vr, 2 m fra hjelpepinnen strikkes r!
øk =strikk 2 masker i neste maske

2 nøster F.eks Hexa eller garn som er ca. 100m= 50g
Strømpepinner nr 4 & 5
Strikkefasthet: Pinner 5mm (18m =10cm)

Legg opp 36 masker på pinner nr. 4
Strikk vrangbord 24 omganger 1r, 1vr.
Skift til pinner nr. 5 og strikk 3 omganger glattstrikk.
Neste runde. 26r, 2vr,8r.

Venstre hånd, økning for tommel.
Runde 1. 5r, øk =strikk 2 masker i neste maske, 19r, 4vr, 7r.=37m
Runde 2. 6r, øk 1m, 18r, 6vr, 6r, =38m.
Runde 3. 7r, øk 1m, 17r, 8vr, 5r=39m
Runde 4. 8r, øk1, 16r, 10vr, 4r =40m
Runde 5. 9r, øk1, 15r, 12vr, 3r.=41m
Runde 6. 10r, øk 1m, 14r, 14vr, 2r,=42m
Runde 7. 11r, øk1, 13r, 16vr, 1r=43m
Runde 8. 12r, øk 1m, 13r, 4vr, 8r, 4vr, 1r.=44m
Runde 9. 13r, øk1m, 13r, 4vr, 8r, 4vr, 1r=45m
Runde 10. 14r, øk1m, 13r, 4vr, 8r, 4vr, 1r=46m
Runde 11. 15r, øk1m, 13r, 4vr, 8r, 4vr, 1r=47m
Runde 12. 16r, øk1m, 13r, 4vr, flette over 4m B, flette over 4m F, 4vr, 1r=48m
Runde 13+14. 31r, 4vr, 8r, 4vr, 1r.

Del for tommel.
Runde 15. 18r, sett de neste 12 på «vent», 1r, 4vr, 8r, 4vr, 1r=36m

Begge hender.
Runde 16-22. 19r, 4vr, 8r, 4vr, 1r
Runde 23. 19r, 4vr, flette over 4 m B, flette over 4 m F, 4vr, 1r.
Runde 24-27. 19r, 4vr, 8r, 4vr, 1r.
Runde 28. 19r, 4vr, flette over 4m Bvr, flette over 4 m Fvr, 4vr, 1r.
Runde 29. 19r, 4vr, 2r, 4vr, 2r, 4vr, 1r.
Runde 30. 19r, 4vr, 2m sm, øk1m, 1vr, øk1m, 1vr, ta en maske løs av, 1r løft den løse m over, 4vr, 1r.
Runde 31-39. 19r, 16vr, 1r.

Felling for toppen.
Runde 40. ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 14r, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 14vr, 2m sm= 32m
Runde 41. ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 12r, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 12vr, 2m sm= 28m
Runde 42. ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 10r, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 10vr, 2m sm= 24m
Runde 43. ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 8r, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 8vr, 2m sm= 20m
Runde 44. ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 6r, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 6vr, 2m sm= 16m
Runde 45. ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 4r, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 4vr, 2m sm= 12m
Runde 46. ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 2r, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 2vr, 2m sm= 8m
Runde 47: ta en m løs av, 1r, løft den løse m over, 2m sm, ta en maske løs av, 1r, løft den løse m over, 2m sm= 4m

Trekk tråden gjennom de siste 4 m og fest tråden.

Tommel:
Del de 12 m på fire (eller 3 pinner.) Plukk opp 2 m ved»åpningen».
Neste runde. 10r, 2m sm, 2m sm =12m
Strikk 9 runder over de 12 maskene, fell deretter ved å strikke 2 m sm hele runden=6m
Strikk 2 m sm neste runde til 3 m. trekk tråden gjennom de siste maskene!

Høyre hånd. Økning for tommel.
Runde 1. 11r, øk1m. 13r, 4vr, 7r=37m
Runde 2. 11r, øk 1m, 13r, 6vr, 6r, =38m
Runde 3. 11r, øk1m, 13r, 8vr, 5r, =39m
Runde 4. 11r, øk1m, 13r, 10vr, 4r, =40m
Runde 5. 11r, øk1m, 13r, 12vr, 3r, =41m
Runde 6. 11r, øk1m, 13r, 14vr, 2r, =42m
Runde 7. 11r, øk1m, 13r, 16vr, 1r=43m
Runde 8. 11r, øk1m, 14r, 4vr, 8r, 4vr, 1r. =44m
Runde 9. 11r, øk1m, 15r, 4vr, 8r, 4vr, 1r= 45m
Runde 10. 11r, øk1m, 16r, 4vr, 8r, 4vr, 1r =46m
Runde 11. 11r, øk1m, 17r, 4vr, 8r, 4vr, 1r = 47m
Runde 12. 11r, øk1m, 18r, 4vr, flette over 4m B
, Flette over 4 m F, 4vr, 1r= 48m
Runde 13+14. 31r, 4vr, 8r, 4vr, 1r.

Del av for tommel.
Runde 15. Plasser 12 m på «vent», 19r, 4vr, 8r, 4vr,1r =36m

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar